Luomuliigan eheytys


1. Johdanto

Syvällisten pohdintojen jälkeen päädyin itse näkemykseen, että Viestiliigan tulevaisuus on ns. harrastajaliigassa. Meillä on huipuille jo aivan tarpeeksi henk.koht. kilpailuja ja koville viestiseuroille on Tiomila, Jukola, SM. Viestiliigan tulisi toimia vastavoimana isolle ajattelulle. Sen tulisi toimia alusta loppuun harrastajaliigan ehdoilla.

Viestiliigan vakaus turvataan kirjaamalla sen perusarvot ns. perustuskirjaan. Kun liiga myöhemmin joutuu ulkopuolisten paineiden riepoteltavaksi tai sisäiseen kriisiin, voidaan aina kaivaa perustuskirja esiin ja syventyä siihen. Viestiliigahämmennys johtuu siitä, että sillä ei ole ollut selkeitä perusarvoja. Paras tulos saadaan kehittämällä liigaa tietoisesti joko ns. suureksi liigaksi tai ns. harrastajaliigaksi ja pohjaamalla toiminta täydellisesti valittuun suuntaan. Muuten tulos on kompromissi.


2. Perustuskirja

Arvioni mukaan ns. luomuliigan perusartiklat olisivat seuraavan suuntaisia (lyhenteet SVS = Suomen Viestisuunnistus ry, JL = Jyräliiga):

Pääartikla JL on tuote suunnistajille, jotka haluavat juosta kansallisia viestejä, ja seuroille, jotka haluavat järjestää näitä kilpailuja. JL korostaa suunnistamisen nautintoa ja toiminnan iloa. JL toimii vastavoimana menestys- ja raha-arvoja korostaville suunnistajille ja seuroille.

Artikla #2 JL ei vaadi kilpailunjärjestäjiltä mitään. JL pyrkii ainoastaan tuomaan lisäarvon kansallisiin viestikilpailuihin.

Artikla #3 JL:ssä ovat aina automaattisesti mukana kaikki kauden kansalliset viestit, joissa on vähintään kolme osuutta ja sarja miehille ja naisille. Tästä seuraa, että esim. Nuorten Jukola ja Halikko ovat pois laskuista. Jukolan viestillä, SM- ja PSM-viestillä on riittävä arvo itsessään ja nekin poistetaan.

Artikla #4 JL:ssä lasketaan kaikki yksilösuoritukset ja kaikki joukkuesuoritukset. Osuuden/viestin viimeinen saa 1 pisteen, toiseksi viimeinen 2 pistettä, jne. Sarjoja ovat joukkueet (miehet ja naiset) ja suunnistajat (miehet ja naiset). Kategorioita ovat kuluva vuosi ja maraton (= kaikki vuodet).

Artikla #5 JL:n nettisivuilta pääsee suoraan pistetaulukoihin ilman ulkopuolista ohjelmaa (esim. Excel) ja pistetaulukoita voi järjestellä ja suodattaa monien erilaisten määreiden avulla.

Artikla #6 JL:n pistelaskusysteemiä ei muuteta enää sen jälkeen, kun se kerran on lyöty lukkoon.

Artikla #7 SVS on organisaatio, jossa kohtaavat viestinjärjestäjät, viestijuoksijat ja muut JL:stä aidosti kiinnostuneet. SVS:n toiminta perustuu talkootyöhön ja vapaaehtoisresursseihin.

Artikla #8 SVS:n ensisijainen tapa kerätä rahaa on jäsenmaksut. Toissijainen tapa on avustusten hakeminen.

Artikla #9 SVS ei poissulje ulkopuolista sponsoria, mikäli tällainen mesenaatti löytyy itsestään tai erittäin helposti. Ulkopuolisella sponsorilla ei kuitenkaan ole sanansijaa siinä, miten SVS katsoo parhaaksi hoitaa JL:ää. Johtokuntaan ei saa valita sponsorin edustajaa.

Artikla #10 SVS:lle voi tehdä lahjoituksia.

Artikla #11 SVS:n jäsenmaksut ja lahjoitukset sijoitetaan pankkitilin hoitokuluja ja muita välttämättömiä kuluja lukuun ottamatta JL:n palkintoihin. Avustukset sijoitetaan täysimääräisesti siihen, mihin niitä on haettu. Sponsorirahojen käytöstä päättää johtokunta.

Artikla #12 Jokaisen tilikauden jälkeen SVS:n nettisivuille ilmestyy tieto saaduista jäsenmaksuista, lahjoituksista, avustuksista ja sponsorirahoista ja siitä, miten rahat käytettiin.

Artikla #13 JL:n palkinnot jaetaan aina kokonaispalkintoina kauden jälkeen. Tämä kannustaa osallistumaan sarjan kaikkiin osakilpailuihin.

Artikla #14 Pistelaskusysteemin pohjalta palkinnot kohdennetaan henkilökohtaisille viestijuoksijoille. Tällä halutaan korottaa yksilöjuoksijoita ja antaa mahdollisuus esim. hyville viestijuoksijoille kokonaistasoltaan heikoissa seuroissa. Näin palkinnoista saadaan lisäksi suurin mahdollinen hyöty ja ajattelumalli toimii vastavoimana SM-viestille ja Jukolalle, joissa mitataan seurojen kokonaistasoa.

Artikla #15 JL:n voima on itse peruskonseptin muuttumattomuus. JL:ää kehitetään mutta pienin ja luonnonmukaisin askelin. Kun perusrakenne on saatu toimivaksi, on ensisijainen kehityskohde osakilpailujen radat, kartat ja järjestelyt sulassa sovussa SVS:n ja järjestäjien kesken. Varsinainen muutos perustuu uusiin ja poistuviin viestikilpailuihin.

Artikla #16 SVS ei koskaan vaadi kisajärjestäjiltä rahaa. (Se voi kylläkin antaa sitä.) Ristiriitatilanteissa SVS ei voi pakottaa kisajärjestäjiä toimimaan tietyn kaavan mukaisesti. Tällaisia valtuuksia ei SVS:llä tule koskaan olemaan. Kisajärjestäjät ovat JL:n luonnonvara ja heitä SVS haluaa nöyrästi palvella. Toisaalta yksittäinen kisajärjestäjä ei voi kieltäytyä osallistumasta JL:ään, joten kisajärjestäjillä ei ole myöskään valtaa SVS:ään (muuta kuin johtokunnan kautta). Vapaus on molemminpuolista ja yhteistoiminnan tarkoitus on hyödyttää ensisijaisesti viesteistä nauttivia suunnistajia.

Artikla #17 JL:n arvo kasvaa, mitä enemmän SVS:llä on jäseniä. Suunnistajat itse päättävät, kuinka voimakas tai heikko JL on.

Artikla #18 SVS:n johtokuntaan saa valita vain jäsenmaksunsa maksaneita. SVS:n nettisivuilla on jäsenmaksunsa maksaneille oma ulkopuolisilta suojattu keskustelupalstansa.

Loppuartikla Perusartikloita ei voi myöhemmin muuttaa kuin johtokunnan yksimielisellä äänestyspäätöksellä. Yhdessä kokouksessa voidaan käsitellä ja muuttaa korkeintaan yhtä artiklaa kerrallaan. Pääartiklaa ja loppuartiklaa ei voi muuttaa koskaan.


Kirjattu ylös 16.3.2007.
Siirry pääsivulle.