Viestiliigan ihannemalli vapaaseen käyttöön


Miksi?

Rajoittamattoman mallin eli ns. supermallin kehittäminen viestiliigalle on tärkeää, jotta viestiliigaa ei kehitettäisi asenteelliselta pohjalta. Tämä on vaarana silloin, jos viestiliigaa kehitetään vanhaa mallia mukaillen. Tällöin saatetaan tehdä automaattisesti eräänlaisena itsesäätelymekanismina rajoittavia päätöksiä, jotka eivät nojaa rationaalisiin perusteisiin.

Kun meillä on paperilla ns. supermalli, rajoittaminen on aina tietoista toimintaa. Todetaan, että tämä voisi olla mahdollista mutta siihen ei kannata lähteä. Jokaista rajoitustoimenpidettä tulee kuitenkin arvioida perusteellisesti. Käsitykseni mukaan arviointi, miltä osin viestiliigaa rajoitetaan, on uuden ajan viestiliigan kehittämisen ensimmäinen toimenpide. Tämä on eri asia kuin uudistusten tekeminen vanhaan malliin.


Yksitoista teesiä

Mielestäni rajoittamaton malli sisältäisi ainakin seuraavat teesit:

1. Viestiliigan voi nähdä mahdollisuutena; se voi olla viiden vuoden kuluttua merkittävä brandi kotimaisessa suunnistuskulttuurissa (vrt. taakka ja menneisyyden jäänne).

2. Viestiliigaa voi kehittää pitkäjänteisesti (vrt. pelkkä tuleva vuosi).

3. Viestiliiga voi kuulua SSL:n huippusuunnistuksen kehittämisryhmän alaisuuteen (vrt. kilpailuryhmä).

4. SSL voi palkata viestiliigalle ainakin osapäiväisen koordinoijan (samaan nippuun esim. vastuu Huippuliigasta) (vrt. pelkkiä OTO-resursseja). Takaisin saatava hyöty tulee mitata pitkällä aikavälillä (tukee kohtaa 2).

5. Viestiliiga voi nauttia yhtä suurta arvostusta kuin Huippuliiga.

6. Viestiliiga voi kehittyä SM-liigaksi (vrt. pelkkä liiga).

7. Viestiliiga voidaan televisioida.

8. Viestiliigan ensisijainen mainosarvo voi syntyä TV:n katsojapotentiaalista (vrt. sisäinen mainosarvo).

9. Viestiliigaa voidaan markkinoida aktiivisesti ja sille voidaan pyrkiä etsimään merkittäviä yhteistyökumppaneita (esim. Xxxx Cup -tyylinen nimi) (vrt. passiivinen markkinointi).

10. Viestiliiga voi hyödyntää moderneja internet- ja muita tekniikoita (omat webbisivut, ideointi- ja palautefoorumi, videoleikkeet; kuulutukset, livekuva, GPS-seuranta; jne).

11. Valintojen avulla viestiliigalle voidaan kehittää oma, muista tapahtumista erottuva luonteensa (esim. ns. nettiliiga TV-liigan sijaan).


Ideoitu ja kirjattu ylös 12.2.2007.
Siirry pääsivulle.