Kauden 2008 haasteet


1. Toteutuneen mallin arviointia

On lähdetty rakentamaan markkinavetoista menestysliigaa. SM ja Jukola ovat mukana todennäköisesti siksi, että niiden avulla liigaa voidaan markkinoida. On päätetty tulla toimeen nykyisillä kilpailuilla. Hyvä, pidetään näistä kiinni. Mikään näistä asioista ei muodosta ongelmaa, kun ne tiedostetaan.

Todellinen ristiriita sisältyy siihen, että kauden 2007 toteutettu malli ei toimi huippuseurojen ehdoilla eikä toisaalta palvele tasapuolisesti järjestäviä seuroja. Tämä ristiriita tulisi saada ratkaistua ennen kautta 2008.

2. Kaikki kilpailut hyötykäyttöön

Esitän tässä yhden mallin, jolla Viestiliigan syvin ongelma voitaisiin selvittää.

Jaetaan kisat pääsarja- ja divarikilpailuihin. Pääsarja on todellinen huippuliiga ja divarisarja kansallinen liiga. Heti ensimmäiseksi syntyy vastaväite, miksi kukaan lähettäisi joukkueita divarikilpailuihin, kun on olemassa pääsarja.

Täkyt:
1. Divarissa on yhtä hyvät palkinnot kuin pääsarjassa.
2. Viestiliigan valvonta maastojen, ratojen ja karttojen osalta ulotetaan myös divarisarjaan. Eroa pää- ja divariliigassa on tiedotuksen tavat ja laajuus.

3. Esimerkki (kautta 2007 mukaillen)

Yleisperiaatteet:

1. Neljä osakilpailua viidestä lasketaan pisteisiin kaikissa kategorioissa.
2. Viestissä oltava osuudet vähintään kolmelle juoksijalle, sprinttiviestissä neljälle.
3. Yhdeltä seuralta vain yksi viesti per kategoria lukuun ottamatta Jukolaa ja SM:ää. Ongelmatilanteessa organisaatio neuvottelee seuran kanssa, mikä viesti otetaan mukaan.
4. Muuten sekä pääsarjoissa että divarissa käytetään nykyistä pistetaulukkoa.

Miehet ja naiset:

Pääsarja: Vakioviestit joka vuosi ovat Kevätyö (aloitus), Jukola, Kaleva ja SM (päätös). Tämän lisäksi valitaan yksi pikkuviesti ajanjakson sisältä. Vain Jukola ja SM XL-pisteillä.

Esimerkki: Kevätyö, Lakeus, Jukola, Kaleva, SM

Divari: Vakioviestinä joka vuosi Map-viesti (aloitus). Tämän lisäksi kaikki muut pikkuviestit, jotka eivät ole pääsarjassa. XL-pisteet FinnSpringistä ja lopetuksesta.

Esimerkki: Map, FinnSpring, Keskipohjanmaa, Keski-Suomi, Häme

Nuoret:

Pääsarja: Vakioitu malli 2007:n mukaan. XL-pisteet vain Jukolasta ja SM:stä.

Esimerkki: FinnSpring, Kaleva, Nuorten Jukola, SM, Nuorisoviesti

Divari: Vakioviestit joka vuosi Map-viesti (aloitus) ja Hämeen rastiviesti (lopetus). Tämän lisäksi kaikki muut viestit, jotka eivät ole pääsarjassa ja joissa on nuortensarja. XL-pisteet Kevätyöstä ja Hämeestä.

Esimerkki: Map, Kevätyö, Keskipohjanmaa, Lakeus, Häme

4. Nuortensarjoihin hienosäätöä

Nuorissa yhdistetty H/D-sarja on mielestäni onnistunut ratkaisu. Ongelmaksi nousee ikäluokkajako. Pitäisi mielestäni suosia H/D16-sarjoja. Tämä tapahtuisi poistamalla pistelaskennassa SM:stä 18-sarjat ja siirtymällä FinnSpringissä 15—18-sarjoista 15—16-sarjoihin. Vastineeksi tästä muutoksesta FinnSpringille myönnettäisiin nuorten pääsarjan aloitusviestin pysyvä paikka.

Tällä ohjaustoimella voitaisiin kannustaa 18-sarjalaisia juoksemaan FinnSpringissä miesten ja naisten divaria. Tämä kun voisi olla divarin yksi perusajatuksista muutenkin, eli saada mukaan innokkaita nuoria ja vanhoja kehäkettuja. Miesten ja naisten pääsarjan viestiksi FinnSpring ei esim. tänä vuonna sovi PM-päällekkäisyyden vuoksi.

Samoin Keski-Suomen viesti pitäisi siirtää sunnuntaille ja karsia päällekkäisyys Nuorten Jukolan kanssa.

5. Yhteenveto

Esimerkkikaudella kilpailujen sisäiset arvoluokat määräytyisivät seuraavalla tavalla.

Huipputapahtumat:
1. Jukola ja Nuorten Jukola
2. SM

Päätapahtumat:
3. M/N/Nu pääsarja: Kaleva
4. M/N pääsarja ja Nu divari: Kevätyö, Lakeus
5. M/N divari ja Nu pääsarja: FinnSpring
6. Nu pääsarja: Nuorisoviesti

Divaritapahtumat:
7. M/N/Nu divari: Map, Keskipohjanmaa, Häme
8. M/N divari: Keski-Suomi

Palkintokategorioita on kuusi, M + N pääsarja, M + N divari, Nu pääsarja + divari. Mikään ei estäisi seuraa yrittämästä voittaa kaikkia kuutta Viestiliigan kategoriaa yhtenä vuonna ja keräämästä muhkeita palkintosummia... :-O Vai mahtanevatko nämä rahat jäädä haaveiksi vain?


Ver 1.0: 8.4.2007
Ver 1.1: 9.4.2007: Lisätty huomautus Keski-Suomen viestistä.
Ver 1.2: 10.4.2007: Lisätty hieman joustavuutta: neljä viidestä kisasta lasketaan.
Ver 1.3: 11.4.2007: Lisätty ehto kolme juoksijaa per viesti.
Ver 1.4: 12.4.2007: Lisätty ehto neljä juoksijaa per sprinttiviesti ja lisätty rajoitus yksi viesti per kategoria per seura.

Siirry pääsivulle.