Materiaalia Fukushiman onnettomuudesta | Material Concerning the Fukushima Accident


Kaikkea materiaalia ei ole saatavilla englanniksi. | Sorry, not all material is available in English.

Graafeja ja kuvia / Graphs and pictures

1. Jälkilämpölasku | Decay heat calculation / rmattila: decay_heat_mattila.png
Jälkilämpölasku | Decay heat calculation / TEPCO: decay_heat_tepco.png

2. Graafi palolinjasta | A graph about the fire extinguishing line: jaahdytys.jpg

3. Vuoto mereen 1.4.—6.4. | A leak to the sea between April 1st—April 6th: leak_1.png, leak_2.png

4. Eri kivilajien lujuuksia | The strenghts of different rock types: lietekivi_1.png
Järistyaallon etenemisnopeus eri maalajeissa | The shear-wave velocities of different soil types: lietekivi_2.png
Eri kivilajien tiheyksiä | The densities of different rock types: lietekivi_3.png
Fukushiman maaperän laatu | The soil properties of the Fukushima plant lietekivi_4.png
Fukushiman geologinen rakenne | The geological structure of the Fukushima plant lietekivi_5.png
Joitakin nopeuksia (P-aallot?) Fukushiman maaperässä | Some velocities (P-waves?) in the ground of Fukushima lietekivi_6.png
Pohjaveden alkuperäinen pinta | The original level of groundwater lietekivi_7.png

5. Pohjavesiteoriaan liittyviä kuvia | Pictures related to a groundwater theory: pohjavesi_fukushima_1.png, pohjavesi_fukushima_2.png, pohjavesi_fukushima_3.png, pohjavesi_fukushima_4.png, pohjavesi_fukushima_5.png, pohjavesi_fukushima_6.png, pohjavesi_fukushima_7.png

6. Jätteenkäsittelylaitoksen sijainti | The location of the waste processing facility: pump_route.jpg, pump_route_2.jpg

7. Vähäaktiivinen salaojavesi mereen | The low-level contaminated sub-drain water into the sea: salaojat_1.png
Sadevesi samoihin kaivoihin kuin pohjavesi? | Rain water into the same pits as groundwater?: salaojat_2.png

8. Merivesi saastunut jo 23.3. | Seawater already contaminated on 23th of March: seawater_1.jpg, seawater_2.jpg

9. Säteilypiikki salaojissa 21.4. | The sub-drain radiation spike on 21st of April: subdrain_spike.png

Teorioita ja päätelmiä / Theories and conclusions

1. Pohjavesiteoria | A theory about groundwater movements: pohjavesi_fukushima.html, pohjavesi_fukushima.doc

2. Saastunut vesi 4-yksikössä | The contaminated water in the unit 4: unit4_theory.html, unit4_theory.doc

3. Ydinvoimateollisuuteen ei voi luottaa | Nuclear industry cannot be trusted: fukushima_opit.html, fukushima_opit.doc


”Will accidents take place at nuclear power plants? What kinds of accidents? When?” A nuclear plant worker (Asahi Shimbun May 27th 2011)